Формування бібліотечного фонду публічної бібліотеки: методичні поради

Дані рекомендації підготовлені для працівників відділів комплектування та обробки  літератури ЦРБ з метою моделювання, комплектування та перспективи оновлення бібліотечного фонду.

Особлива увага приділена питанням щодо організації роботи з фондом в умовах децентралізації; вибуття документів з фонду, індексації їх вартості; інвентаризації фонду.

Дані поради також можуть бути застосовані у процесі організації мережі публічних бібліотек в об’єднаних територіальних громадах із метою забезпечення належного рівня надання послуг у сфері культури органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації (див. за посиланням: bib_fondy.pdf)

Методичні рекомендації з організації мережі публічних бібліотек в об’єднаних територіальних громадах (див. за посиланням: bib_merezha.pdf)

Публічні бібліотеки в об’єднаних територіальних громадах (див. за посиланням: bib_oth.pdf)

 

Бібліотечна статистика: рекомендації щодо ведення обліку в публічних бібліотеках

Ці рекомендації покликані допомогти бібліотекам організувати збір статистичних даних щодо роботи публічних бібліотек в умовах активного застосування нетрадиційних форм обслуговування, впровадження віртуальних сервісів для користувачів. Особливості статистики в сучасних умовах полягають у тому, що статистичні дані беруться не лише з облікових форм, що ведуться саме працівниками бібліотеки, але й із статистичних звітів різноманітних Інтернет-сервісів та платформ, які використовуються бібліотекою пвд час організації електронних ресурсів та здійсненні віддаленого обслуговування. 
Наступні положення мають рекомендаційний характер. На основі цих рекомендацій бібліотеки можуть складати інструкції про порядок обліку статистичних показників власних ЦБС та окремих бібліотек. Розроблені інструкції обговорюються нарадою при директорові та затверджуються керівництвом бібліотеки. Доцільно затверджувати розроблені інструкції відповідними органами місцевого самоврядування, що є власниками бібліотек як комунальних закладів. 


Офіційні документи, на які варто спиратися при розробці порядку обліку статистичних даних в публічній бібліотеці:

Слід пам’ятати, що статистика заради статистики нікому не потрібна. Статистичний облік проводиться для того, щоб використовувати зібраний матеріал для напрацювання будь-яких оцінок і рішень.

Статистичні спостереження дозволяють реалізовувати маркетингову стратегію бібліотечного обслуговування, посісти впевнену позицію на ринку бібліотечних послуг.  Чим більше статистичних показників ви враховуєте у своїх роботі, тим легше вибудувати управління процесами обслуговування.
Впровадження автоматизованих систем статистики  –  АБІС, баз реєстрації читачів, датчиків відвідувань, систем аналізу відвідувань інтернет-ресурсів та SMM-маркетинг дозволяє зменшити затрати часу та зусиль на підрахунок і покращити аналіз.

Текст рекомендацій доступний за посиланням
 

Рекомендації щодо заповнення звітів в Системі електронної звітності ЕСМаР

Розроблено з урахуванням помилок, виявлених на етапі експерементального введення електронної звітності

У 2015 році Міністерством культури України було прийняте рішення про введення в дію електронної звітності бібліотек, підпорядкованих Міністерству культури.

За результатами експериментального введення електронної звітності бібліотек за 2014-2015 роки було виявлено низку помилок, що характерні для більшості бібліотек, учасниць експерименту. Прохання врахувати це в електронній звітності за 2016 рік. Нагадуємо, що звітування за 2016 рік планується провести виключно в електронному вигляді. Тому, для зручності звітування пропонуємо переробити щоденники роботи бібліотек та інші облікові форми згідно до тих показників, які передбачені системою ЕСМаР. 

Матеріально-технічна база
1.    Кількість бібліотечних пунктів – вказується  кількість стаціонарних пунктів бібліотечного  обслуговування,  призначених для обслуговування користувачів (так саме, як і в формі 6-нк).
*Зверніть увагу, організація бібліотечного пункту передбачає наявність положення, угоди між ЦБС та закладом, де організовується такий пункт обслуговування, окремого обчислювання користувачів. (більш детально – див. методичні рекомендації у додатку).

Користувачі, відвідування, звернення
1.    Показник «Кількість користувачів протягом року» не може бути меншим ніж показник «Кількість зареєстрованих користувачів за ЄРК»

2.    Обов’язковим є виділення вікової групи користувачів «від 60 років» 

3.    Кількість та відвідування масових заходів. Уважно заповнюйте дані щодо кількості ЗАХОДІВ у межах та поза межами бібліотеки й кількості ВІДВІДУВАНЬ цих заходів у межах та поза межами бібліотеки. Це не може бути одна й та ж цифра, до того ж зверніть увагу на співвідношення між кількістю заходів і відвідуваннями. Не може бути, наприклад, 20 відвідувачів в 10 заходах (2 людини на 1 захід)

4.    Години праці бібліотеки. Тут заноситься показник відпрацьованих БІБЛІОТЕКОЮ (а не бібліотечними працівниками) годин. Показник «бібліотека працює годин на тиждень» повинен співвідноситись з показником «практично відпрацьовані бібліотекою години за рік». Тобто, якщо бібліотека працює від 10 до 20 годин на тиждень, то загальна сума відпрацьованих годин має бути НЕ БІЛЬШОЮ, ніж 1040 (20 г. Х 52 тижні) та НЕ МЕНЬШОЮ ніж 520 (10 Х 52). Кількість годин може трохи варіюватися у бік зменшення годин роботи за рік з урахуванням відпустки бібліотекаря чи лікарняного (якщо в бібліотеці один працівник), ремонту тощо.

Обслуговування МБА
1.    У «кількість віртуальних довідок» входять довідки, надані через сервіс «Віртуальна довідка». Тобто, у бібліотеці повинна бути заявлена така послуга (має бути положення про віртуальну довідку, вестись окремий облік користувачів цього сервісу) або бібліотека має бути учасником якоїсь корпоративної служби віртуальної довідки чи об’єднаної служби ЦБС. Також це можуть бути сервіси «Запитай бібліотекаря», запитання-відповіді у блозі тощо. Довідки, просто надіслані користувачу через електронну пошту за заявкою по телефону чи в самій бібліотеці не є віртуальними. Їх треба враховувати як звичайні письмові. 

2.    Кількість абонентів МБА, ММБА – враховується згідно ГОСТу 7.20-2000 «Бібліотечна статистика». Зверніть увагу, одиницею обліку користувачів міжбібліотечного абонемента є АБОНЕНТ. Облік загальної кількості абонентів МБА проводиться за числом бібліотек або органів НТІ, зареєстрованих у картотеці або БД реєстрації абонентів МБА. Тобто, абонентом МБА може бути БІБЛІОТЕКА, а не читач. Бібліотека стає абонентом за умов наявності укладеного договору на обслуговування через систему МБА та внесення її до картотеки (чи іншої бази даних) абонентів МБА у вашій бібліотеці. Внутрісистемний книгообмін в цьому розділі не враховується. 
*Дані в форму 6-нк повинні надаватися за цим же принципом, є різниця в термінології – в 6-нк прописано слово «користувач МБА, але це і є абонент».

Фінансування
1.    У зв’язку з впровадженням електронної системи звітності бібліотек Міністерством культури України та наказом Міністерства культури № 1162 від 19 грудня, Національна парламентська бібліотека наполягає на заповненні цього розділу бібліотеками-філіями ЦБС. Прохання: за можливості вимагати від бухгалтерій даних показників окремо по бібліотекам-філіям. 


Додатки:
1.    При роботі над звітністю рекомендуємо ознайомитись з ДСТУ 7448:2013 «Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять».

2.    Рекомендації Харьківської ОУНБ щодо організації бібліотечних пунктів

 

Розробила:
Моісєєва С.А., заступник директора ЛОУНБ ім. Горького