Електронні консультації з питань реформи децентралізації

Луганська ОУНБ проводить електронні віртуальні консультації для фахівців бібліотечної галузі за актуальними темами сьогодення. Наразі тривають консультації щодо реформи децентралізації взагалі та організації роботи публічних бібліотек під час реформування органів місцевого самоврядування.

До вашої уваги консультація «Публічні бібліотеки в об’єднаних територіальних громадах».

На всі ваші запитання відповідає методист Фатєєва Ірина Василівна, тел. +380958072654, e-mail: fateevalib@gmail.com

 

Неформальна освіта в публічній бібліотеці

У сучасному світі освітні системи мають адаптуватися до нових реалій життя, і безперервна освіта покликана стати головною програмою громадянського суспільства, соціальної єдності та зайнятості громадян.

Освіту дорослих розглядають одним зі шляхів досягнення соціально-економічного добробуту, інструментом для просування ідей інформаційного суспільства і суспільства, заснованого на знаннях.

Бібліотеки безпосередньо пов’язані з освітою та наданням інформаційних послуг користувачам. Тому, ми підготували огляд успішного досвіду та Методичні поради з навчання протягом життя і втіленню неформальної освіти в публічній бібліотеці.

До вашої уваги методичні поради Неформальна освіта в публічній бібліотеці.

 

Х’ютагогіка. Методичні поради

Аби довести актуальність та пріоритетність бібліотечного працівника, важливо навчатися. Це проста умова, яка досягається досить важко. А все через те, що саме поняття «освіта» знаходиться у постійному стані оновлення, доповнення, шаленої трансформації. Бібліотекар часто в паніці не встигає за цими змінами, ховається у власній бульбашці, використовуючи давно не актуальні, і що найприкріше, абсолютно застарілі шляхи самоосвіти.

Х’ютагогіка – це нова концепція самостійного навчання для дорослих, яка вже давно обговорюється науковцями/педагогами в усьому світі. Її особливість – інноваційність. Провадиться думка, що учасник сам визначає зміст, форму, темпи навчання. В епоху інформаційних перетворень – це те, що треба.

Підготували рекомендації, де і як швидко, ефективно та організаційно отримати потрібні знання. Час діяти!

 

Створення веб-сайтів публічних бібліотек

Офіційне представництво публічної бібліотеки в Інтернет – нагальна  необхідність у сучасному інформаційному просторі. Оскільки суспільство швидко рухається в напрямку дигіталізації, саме наявність інформації про бібліотеку та її послуги в Інтернет є чи й не важливішим адвокаційним майданчиком. Останні роки бібліотеки все більше опановують такі інформаційні платформи як блогосфера, соціальні мережі, месенджери тощо.

Незважаючи на те, що мікроблоги та соціальні мережі надійно перехопили пальму першості в інформаційному цифровому просторі, наявність офіційного веб-сайту залишається важливим елементом промоції бібліотеки субрегіонального та базового рівня. Веб-сайт дає можливість представити офіційні статичні дані, необхідні для взаємодії з користувачем. Мета наданої консультації – допомогти публічним бібліотекам субрегіонального та базового рівня осучаснити роботу з власними офіційними сайтами та знайти успішні рішення цього завдання. Повний текст консультації доступний за посиланням.

 

Впровадження УДК

22 березня 2017 р. Кабінет Міністрів на своєму засіданні прийняли постанову «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» №177 від 22.03.2017 р

ЛОУНБ підготовила рекомендації щодо впровадження УДК в роботу бібліотек. Тут можливо знайти відповіді на найбільш актуальні питання та поради з віришення проблем, які постають перед бібліотекарями під час роботи.

 

Формування бібліотечного фонду публічної бібліотеки: методичні поради

Дані рекомендації підготовлені для працівників відділів комплектування та обробки  літератури ЦРБ з метою моделювання, комплектування та перспективи оновлення бібліотечного фонду.

Особлива увага приділена питанням щодо організації роботи з фондом в умовах децентралізації; вибуття документів з фонду, індексації їх вартості; інвентаризації фонду.

Дані поради також можуть бути застосовані у процесі організації мережі публічних бібліотек в об’єднаних територіальних громадах із метою забезпечення належного рівня надання послуг у сфері культури органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації (див. за посиланням: bib_fondy.pdf)

Методичні рекомендації з організації мережі публічних бібліотек в об’єднаних територіальних громадах (див. за посиланням: bib_merezha.pdf)

Публічні бібліотеки в об’єднаних територіальних громадах (див. за посиланням: bib_oth.pdf)

Рекомендації щодо заповнення звітів в Системі електронної звітності ЕСМаР

Розроблено з урахуванням помилок, виявлених на етапі експерементального введення електронної звітності

У 2015 році Міністерством культури України було прийняте рішення про введення в дію електронної звітності бібліотек, підпорядкованих Міністерству культури.

За результатами експериментального введення електронної звітності бібліотек за 2014-2015 роки було виявлено низку помилок, що характерні для більшості бібліотек, учасниць експерименту. Прохання врахувати це в електронній звітності за 2016 рік. Нагадуємо, що звітування за 2016 рік планується провести виключно в електронному вигляді. Тому, для зручності звітування пропонуємо переробити щоденники роботи бібліотек та інші облікові форми згідно до тих показників, які передбачені системою ЕСМаР. 

Матеріально-технічна база
1.    Кількість бібліотечних пунктів – вказується  кількість стаціонарних пунктів бібліотечного  обслуговування,  призначених для обслуговування користувачів (так саме, як і в формі 6-нк).
*Зверніть увагу, організація бібліотечного пункту передбачає наявність положення, угоди між ЦБС та закладом, де організовується такий пункт обслуговування, окремого обчислювання користувачів. (більш детально – див. методичні рекомендації у додатку).

Користувачі, відвідування, звернення
1.    Показник «Кількість користувачів протягом року» не може бути меншим ніж показник «Кількість зареєстрованих користувачів за ЄРК»

2.    Обов’язковим є виділення вікової групи користувачів «від 60 років» 

3.    Кількість та відвідування масових заходів. Уважно заповнюйте дані щодо кількості ЗАХОДІВ у межах та поза межами бібліотеки й кількості ВІДВІДУВАНЬ цих заходів у межах та поза межами бібліотеки. Це не може бути одна й та ж цифра, до того ж зверніть увагу на співвідношення між кількістю заходів і відвідуваннями. Не може бути, наприклад, 20 відвідувачів в 10 заходах (2 людини на 1 захід)

4.    Години праці бібліотеки. Тут заноситься показник відпрацьованих БІБЛІОТЕКОЮ (а не бібліотечними працівниками) годин. Показник «бібліотека працює годин на тиждень» повинен співвідноситись з показником «практично відпрацьовані бібліотекою години за рік». Тобто, якщо бібліотека працює від 10 до 20 годин на тиждень, то загальна сума відпрацьованих годин має бути НЕ БІЛЬШОЮ, ніж 1040 (20 г. Х 52 тижні) та НЕ МЕНЬШОЮ ніж 520 (10 Х 52). Кількість годин може трохи варіюватися у бік зменшення годин роботи за рік з урахуванням відпустки бібліотекаря чи лікарняного (якщо в бібліотеці один працівник), ремонту тощо.

Обслуговування МБА
1.    У «кількість віртуальних довідок» входять довідки, надані через сервіс «Віртуальна довідка». Тобто, у бібліотеці повинна бути заявлена така послуга (має бути положення про віртуальну довідку, вестись окремий облік користувачів цього сервісу) або бібліотека має бути учасником якоїсь корпоративної служби віртуальної довідки чи об’єднаної служби ЦБС. Також це можуть бути сервіси «Запитай бібліотекаря», запитання-відповіді у блозі тощо. Довідки, просто надіслані користувачу через електронну пошту за заявкою по телефону чи в самій бібліотеці не є віртуальними. Їх треба враховувати як звичайні письмові. 

2.    Кількість абонентів МБА, ММБА – враховується згідно ДСТУ 7.20-2000 «Бібліотечна статистика». Зверніть увагу, одиницею обліку користувачів міжбібліотечного абонемента є АБОНЕНТ. Облік загальної кількості абонентів МБА проводиться за числом бібліотек або органів НТІ, зареєстрованих у картотеці або БД реєстрації абонентів МБА. Тобто, абонентом МБА може бути БІБЛІОТЕКА, а не читач. Бібліотека стає абонентом за умов наявності укладеного договору на обслуговування через систему МБА та внесення її до картотеки (чи іншої бази даних) абонентів МБА у вашій бібліотеці. Внутрісистемний книгообмін в цьому розділі не враховується. 
*Дані в форму 6-нк повинні надаватися за цим же принципом, є різниця в термінології – в 6-нк прописано слово «користувач МБА, але це і є абонент».

Фінансування
1.    У зв’язку з впровадженням електронної системи звітності бібліотек Міністерством культури України та наказом Міністерства культури № 1162 від 19 грудня, Національна парламентська бібліотека наполягає на заповненні цього розділу бібліотеками-філіями ЦБС. Прохання: за можливості вимагати від бухгалтерій даних показників окремо по бібліотекам-філіям. 


Додатки:
1.    При роботі над звітністю рекомендуємо ознайомитись з ДСТУ 7448:2013 «Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять».

2.    Рекомендації Харьківської ОУНБ щодо організації бібліотечних пунктів

 

Розробила:
Моісєєва С.А., заступник директора ЛОУНБ

 

Глобальні цілі: як діяти бібліотеками у контексті національного розвитку

Глобальні цілі сталого розвитку (ЦСР) були затверджені у 2015 році на саміті ООН з питань сталого розвитку. Бібліотеки України стали визнаними і важливими гравцями у сфері реалізації Цілей сталого розвитку та мають механізми розповсюдження цих знань у суспільстві.

Текст методичних рекомендацій для публічних бібліотек у межах Глобальних Цілей сталого розвитку (ЦСР): завантажити