В умовах реформи децентралізації змінюється парадигма надання бібліотечних послуг населенню. Дістає змін і методичне обслуговування. Процес децентралізації ймовірно породить новий різновид бібліотек – публічна бібліотека ОТГ. Центральні районні бібліотеки можуть бути трансформовані в публічні бібліотеки ОТГ, що може вплинути на якість методичної роботи на окремих територіях. У цих умовах важливо не втратити той потенціал методичного керівництва галуззю (зокрема мережею публічних бібліотек). На перехідний період доцільно поширити в бібліотеці регіонального (обласного) рівня саме функції методичної роботи, яка б охоплювала бібліотеки різних рівнів, і у разі виникнення проблем із підпорядкуванням районним бібліотекам, вона б могла перетягти на себе методичний супровід бібліотек та забезпечити державну звітність, аналіз ситуації із бібліотечними закладами регіону.

Оскільки обласні бібліотеки мають сильний професійний потенціал, саме вони можуть стати опорою для перетворень в бібліотеках невеличких міст та сіл, зберегти та забезпечити розвиток якісних бібліотечних послуг, не перекидаючи ці завдання на бібліотеки місцевого рівня.

У зв’язку з цим пропонується нова модель обласної (регіональної) бібліотеки, яка б дозволила більш ефективно розвивати бібліотечну галузь на регіональному рівні та загасити ті негативні моменти, які народжуються у результаті реформи місцевих органів влади. Така модель дозволить гнучко реагувати на проблеми розвитку галузі, розробляти стратегічні напрями, закрити «слабкі» місця розвитку бібліотек базового рівня. Такий підхід до того ж дозволить забезпечити розвиток бібліотек та їх осучаснення через реалізацію функцій, які є фінансово та ресурсно затратними. Публічні ж бібліотеки зможуть просто сконцентруватися на наданні послуг населенню.

Важлива також фінансова складова. Фінансування обласної бібліотеки насамперед на вирішення питань комплексного характеру, дозволить більш раціонально витрачати бюджетні кошти. Наприклад, більш доцільно знайти фінансування на створення корпоративного каталогу регіонального рівня (закупівлю програмного забезпечення, сервера, оплату людських ресурсів) один раз для всіх бібліотек області, ніж витрачати ті ж самі кошти у кожному районі, чи ОТГ). Теж саме щодо доступу платних електронних колекцій документів: краще сплачувати доступ корпоративно для всіх користувачів регіону через обласну бібліотеку. Разом з тим, придбання великого об’єму книжкових видань для обласної бібліотеки, яка знаходиться у місті, де функціонує міська публічна бібліотека (підпорядкування місту чи ОТГ), наукові бібліотеки вишів не є доцільним, оскільки репертуар книг у цих бібліотеках, як правило, дублюється. Таки підхід дозволить не лише раціонально використовувати кошти, але й вирішити нарешті проблему включення невеличких бібліотек до інформаційних ресурсів, осучаснення процесів обслуговування тощо. 

Основними функціями такої бібліотеки стане:

 • впровадження та своєчасна актуалізації процесів, пов’язаних з автоматизацією бібліотечної галузі;
 • забезпечення розвитку інноваційних процесів у бібліотеках всіх рівнів;
 • аналіз та моніторинг ситуації в галузі бібліотечної справи регіону;
 • забезпечення бібліотек регіону сучасними бібліотечними ресурсами (у будь-якому вигляді);
 • забезпечення мобільного обслуговування населення регіону.

Структура нової моделі обласної бібліотеки:

 • Інформаційно-методична служба (проблемно-дослідна служба).
 • Проектна діяльність (фандрейзинг).
 • Аналіз роботи бібліотек регіону (збір статистичних даних тощо).
 • Соцопитування користувачів.
 • Організація та підвищення кваліфікації для бібліотекарів.
 • Розробка рекомендацій, програм розвитку.
 • Прес-центр.
 • Технічна служба та відділ інформаційних (бібліотечних) технологій.
 • Підтримка веб-сайту для бібліотек регіону (зони обслуговування).
 • Підтримка АБІС, впровадження стандартів каталогізації у межах регіону.
 • Створення електронних баз даних, корпоративна каталогізація.
 • Забезпечення доступу до корпоративних ресурсів для користувачів та бібліотекарів регіону.
 • Розвиток он-лайн сервісів для користувачів.
 • Створення колекцій медіа ресурсів.

Служба неформальної освіти

 • Розробка освітніх програм.
 • Проведення тренінгів для користувачів та інших освітньо-культурних заходів.

Служба управління документальними фондами

 • Замовлення, отримання та розподіл книг та інших ресурсів до бібліотек регіону за державними та регіональними програмами.
 • Організація позастаціонарного обслуговування населення регіону (бібліотека на колесах).
 • Внутрішньосистемний обіг документних ресурсів задля забезпечення потреб користувачів регіону (через систему МБА, розвиток ЕДД).
 • Організація краєзнавчої колекції друкованих та електронних видань (створення цифрових колекцій краєзнавчих документів).

Служба читацьких сервісів та PR-діяльність

 • Обслуговування користувачів регіону (зокрема у віддаленому режимі).
 • Організація, тестування інноваційних послуг.
 • Культурно-освітні заходи для мешканців регіону, спрямовані на просування значущих напрямків розвитку суспільства (глобальні світові програми (ООН, ЮНЕСКО), державні та регіональні програми розвитку).

 

Моісєєва С. А.,

директор Луганської ОУНБ імені О. М. Горького